120M Series 2, 12M Series 2, 140M Series 2 and 160M Series 2 Motor Graders Caterpillar


Engine Air Filter Element - Clean/Replace

Usage:

12M 2 F9B


Primer betét


FIGYELMEZTETÉS

A levegőszűrővel kapcsolatos szerviz tevékenységet csak álló motor mellett végezze. Ellenkező esetben a motor károsodhat.


Megjegyzés Legyen óvatos, amikor levegőszűrőt szerel ki vagy be. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a levegőszűrő házában lévő belső csövet. Arról is gondoskodjon, hogy a levegőszűrők megfelelően legyenek beszerelve, hogy megfelelően működjenek.

Végezze el a levegőszűrő-betét szervizelését, amikor az "Ellenőrizze a motort" riasztásjelző bekapcsol. A jelző vezetőfülke belsejében található. A riasztásjelző akkor kapcsol be, amikor a bemenő levegőnél elzáródás következik be, és a kijelző megjelenít egy üzenetet az adott problémához kapcsolódóan. Bővebben lásd: Használati és karbantartási kézikönyv, "Felügyeleti rendszer".

 1. Nyissa ki a levegőszűrő burkolatának szerelőajtaját. Tekintse meg a Használati és karbantartási kézikönyv, "Szerelőfedelek és burkolatok" című szakaszát.


  Illusztráció 1g02105115

 2. Vegye le a fedelet (1).

 3. A levegőszűrő házából (4) vegye ki a főszűrőbetétet (2).

 4. A szekunder szűrőbetét (3) megjelölésével jelezheti, hogy a főszűrőbetét szervizelve lett.

 5. Nedves kendővel tisztítsa meg a levegőszűrőház belsejét.

 6. Tegyen be egy tiszta primer légszűrő betétet. Szerelje fel a levegőszűrő burkolatának fedelét. Ügyeljen arra, hogy a fedélhez rögzített ürítőszelep lenti helyzetben legyen, amikor a fedelet felteszi.

  Megjegyzés Ha a fedél nincs megfelelő helyzetben, vagy ha nem szerelnek be szűrőbetétet, a drótrögzítőt nem zárnak teljesen.

  Megjegyzés A levegőszűrő házához maradandóan rögzített, belső támasztócsövet semmilyen körülmények között sem szabad eltávolítani. A támasztócső elengedhetetlen a levegőszűrő megfelelő működéséhez.

 7. Zárja be a szerelőajtót.

Ha a riasztásjelző bekapcsol a motor beindítása után, vagy ha a kipufogó füstje továbbra is fekete, miután egy tiszta primer betétet tettek be, szereljen be egy új, primer szűrőbetétet. Ha a riasztásjelző bekapcsolva marad, cserélje ki a szekunder betétet.

Előszűrő levegőszűrő betéteinek tisztítása


FIGYELMEZTETÉS

A Caterpillar a bevizsgált légszűrő tisztítási módszer használatát javasolja, amely a résztvevő Caterpillar forgalmazóknál vehető igénybe. A Caterpillar tisztítási eljárása olyan bevált módszereket alkalmaz, amelyek biztosítják a szűrők egyenletes minőségét és megfelelő élettartamát.

A szűrőbetét tisztítása során vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat.

A por eltávolításához ne ütögesse vagy rázogassa a szűrőbetétet.

Ne mossa meg a szűrőbetétet.

Kis nyomású sűrített levegővel távolítsa el a port a szűrőbetétből. A levegő nyomása nem haladhatja meg a 207 kPa-t (30 psi). A levegőt a redőkkel párhuzamosan irányítsa a szűrőbetét belseje felől. Legyen rendkívül óvatos annak érdekében, hogy a redők ne sérülhessenek meg.

Ne használjon olyan légszűrőt, melynek sérültek a redői, tömítései, vagy szigetelései. A motor alkatrészeinek megrongálódásához vezet, ha a motorba szennyeződés kerül.


Az előszűrő levegőszűrő betéteit akár hatszor is fel lehet használni, ha megfelelően tisztítják és rendszeresen ellenőrzik azokat. Amikor az előszűrő levegőszűrő betétjét tisztítja, ellenőrizze, hogy a szűrő anyagában nincsenek-e hasadások vagy szakadások. Az előszűrő levegőszűrő betéteit évente legalább egyszer ki kell cserélni. Ezt a cserét mindenképp el kell végezni, függetlenül attól, hogy előtte hányszor tisztították a szűrőt.


FIGYELMEZTETÉS

A légszűrőbetéteket ne rázogatással vagy ütögetéssel tisztítsa. A tömítések megrongálódhatnak. Ne használjon olyan szűrőbetétet, melynek sérültek a redői, tömítései, vagy szigetelései. A sérült szűrőbetét nem szűri meg a szennyeződéseket. A motor megrongálódhat.


Mielőtt a tisztításhoz hozzáfogna, szemrevételezéssel ellenőrizze az előszűrő levegőszűrő betéteit. Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő betétek szigetelése, tömítése és külső burkolata nem sérült-e. Ha a levegőszűrő betét sérült, selejtezze ki.

Az előszűrő levegőszűrő betéteinek tisztításához két gyakori módszer áll rendelkezésre:

 • sűrített levegő

 • vákuumos tisztítás

Sűrített levegő

Sűrített levegővel csak azokat az előszűrő levegőszűrő betéteket szabad tisztítani, amelyeket előtte legfeljebb kétszer tisztítottak meg. A sűrített levegő nem távolítja el a szén- és olajlerakódásokat. Legfeljebb 207 kPa (30 psi) nyomású szűrt, száraz levegőt használjon.Illusztráció 2g00281692

Megjegyzés Amikor az előszűrő levegőszűrő betéteit tisztítja, mindig a tiszta (belső) oldallal kezdje, hogy a szennyező részecskéket a szennyezett (külső) oldal felé irányítsa.

Úgy állítsa be a tömlőt, hogy a légáram a betét belsejében a szűrő hosszában haladjon, így a papírredők nem sérülnek. Ne irányítsa a légáramot közvetlenül az előszűrő levegőszűrő betéteire. Ha ezt teszi, a szennyeződések még jobban behatolhatnak a redők közé.

Vákuumos tisztítás

A porszívózás az olyan előszűrő levegőszűrő betétek tisztítására szolgál, amelyeket a száraz, poros körülmények miatt naponta kell tisztítani. A sűrített levegővel történő tisztítás elsőbbséget élvez a vákuumos tisztítással szemben. A vákuumos tisztítás nem távolítja el a szén- és olajlerakódásokat.

Előszűrő levegőszűrő betétek ellenőrzéseIllusztráció 3g00281693

Vizsgálja meg a tiszta, száraz előszűrő levegőszűrő betétet. Használjon 60 W-os kék égőt egy sötét szobában, vagy hasonló adottságú helyen. A kék égőt helyezze be az előszűrő levegőszűrő betétbe. Forgassa el az előszűrő levegőszűrő betétet. Ellenőrizze, hogy az előszűrő levegőszűrő betéten nincsenek szakadások és/vagy lyukak. Olyan égővel vizsgálja meg az előszűrő levegőszűrő betétet, amely átvilágít a szűrő anyagán. Ha nem biztos a vizsgálat eredményében, hasonlítsa össze az előszűrő levegőszűrő betétet egy új, azonos rendelési számú betéttel.

Ne használjon olyan előszűrő levegőszűrő betétet, amelynek szűrőanyaga elszakadt és/vagy kilyukadt. Ne használjon olyan előszűrő levegőszűrő betétet, amelynek sérültek a redői, a tömítései vagy a szigetelései. A sérült előszűrő levegőszűrő betéteket selejtezze le.

Primer légszűrő betétek tárolása

Ha a vizsgálaton átment primer levegőszűrő betétet nem használja, eltárolhatja azt későbbi használathoz.Illusztráció 4g00281694

Ne használjon festéket, vízálló fedelet vagy műanyagot a tárolás védőfedeleként. Elzáródhat a levegő áramlása. A kosz és sérülés elleni védelemhez csomagolja a primer levegőszűrő betéteket Volatile Corrosion Inhibited (VCI) illékony korróziógátló papírba.

Helyezze a primer levegőszűrő betétet egy dobozba a tároláshoz. Az azonosítás érdekében jelölje meg a doboz külsejét, és jelölje meg a primer levegőszűrő betétet. Adja meg a következő információkat:

 • Tisztítás dátuma

 • A tisztítások száma

A dobozt száraz helyen tárolja.

Szekunder betét


FIGYELMEZTETÉS

A szekunder betétet mindig cserélje ki. Ne próbálja tisztítás után ismételten felhasználni, ezzel ugyanis a motor károsodását okozhatja.


Megjegyzés Legyen óvatos, amikor levegőszűrőt szerel ki vagy be. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a levegőszűrő házában lévő belső csövet. Arról is gondoskodjon, hogy a levegőszűrők megfelelően legyenek beszerelve, hogy megfelelően működjenek.

A szervizelési pontok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd: Használati és karbantartási kézikönyv, "Szerelőajtók és burkolatok".

Megjegyzés Cserélje ki a motor levegőszűrőjének szekunder betétjét, amikor harmadszorra szervizeli a motor levegőszűrőjének primer betétjét. Cserélje ki a szekunder betétet, ha a kipufogó füstje továbbra is fekete, miután egy tiszta primer betétet tettek be. Akkor is cserélni kell a szekunder betétet, ha már egy éve használatban van.

 1. Nyissa ki a levegőszűrő burkolatának szerelőajtaját. Távolítsa el a levegőszűrő fedelét és a primer betétet.


  Illusztráció 5g02290933

 2. Vegye ki a szekunder betétet (1).

 3. Takarja le a bemenő levegő nyílását. Tisztítsa meg a levegőszűrő ház belsejét.

 4. Fedje fel a bemenő levegő nyílását. Helyezzen be új szekunder szűrőbetétet.

 5. Tegye vissza a primer betétet és a levegőszűrő fedelét.

 6. Zárja be a szerelőajtót.

Caterpillar Information System:

2015/06/26 New Software Is Used on 3512C Engines in 6060 Hydraulic Shovels {1920}
2015/05/28 Cat Reman Announces the Addition of Power Train Components for Mining Trucks {3030, 3258, 4008, 4051, 4201, 4251, 4267}
C4.4 and C7.1 Engines Electrical Connectors
C4.4 and C7.1 Engines Component Location
3512C and 3516C Industrial Engines Air Inlet and Exhaust Lines
3524B and C175 Engines for Off-Highway Truck/Tractors Cylinder Block
G3606 and G3608 Engines Turbocharger - Install
Procedure to Upgrade EMCP 1, EMCP 2, EMCP 2+, EMCP 3.1, EMCP 3.2, and EMCP 3.3 to EMCP 4.2 {4490, 7610} Procedure to Upgrade EMCP 1, EMCP 2, EMCP 2+, EMCP 3.1, EMCP 3.2, and EMCP 3.3 to EMCP 4.2 {4490, 7610}
3516E Engines for 793D Off-Highway Trucks System Overview
3516E Engines for 793D Off-Highway Trucks Electronic Service Tools
C9.3 Marine Engine Housing (Front) - Remove and Install
C4.4 and C7.1 Engines General Information
3516B Generator Set Engines with Dynamic Gas Blending Engine Stalls at Low RPM
3516B Generator Set Engines with Dynamic Gas Blending Engine Shutdown Occurs Intermittently
3512C and 3516C Industrial Engines Exhaust Manifold
3512C Generator Set Engine Air Starting Motor - Remove and Install
3516C High Displacement Engine Cooling Fan Control - Test
3516B Generator Set Engines with Dynamic Gas Blending Fuel Consumption Is Excessive
3516C High Displacement Engine Electrical Power Supply - Test
Installation Procedure for the Prelubrication Oil Pump on Certain G3500 Engines{1319} Installation Procedure for the Prelubrication Oil Pump on Certain G3500 Engines{1319}
3512C Generator Set Engine Electronic Control Module (Engine) - Remove and Install
3512C Generator Set Engine Fuel Filter Housing - Remove and Install
794 AC Off-Highway Truck Field Assembly Fuel Tank - Install
3516C High Displacement Engine Ether Starting Aid - Test
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.