3512C Oil Well Service Engines Caterpillar


Overhaul (Top End)

Usage:

3516C JB6


Ak chcete určiť intervaly údzby v rámci maximálnej časovej hranice generálnej opravy, obráťte sa na Návod na obsluhu a údržbu (OMM)Odporúčania pre údržbu, ".".

V rámci strednej generálnej opravy sa vykonáva demontáž, prehliadka a obnova súčastí hláv valcov. Vykoná sa výmena a servis niektorých ďalších súčastí.

Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže poskytnúť tieto služby a súčasti: Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže zaručiť, že súčasti budú pracovať v rámci príslušných špecifikácií.

Poznámka Počas generálnej opravy motora možno bude treba vykonať aj servis hnaných zariadení. Pozrite si literatúru, ktorú poskytol výrobca OEM pre hnané zariadenia.

Ak sa rozhodnete vykonať generálnu opravu bez poskytnutia služieb predajca produktov spoločnosti Caterpillar, uvedomte si nižšie uvedené odporúčania.

Zostava hláv valcov

Skontrolujte zostavu hláv valcov v súlade s pokynmi, ktoré je možné nájsť v publikáciách spoločnosti Caterpillar o možnosti opätovného použitia. Pozrite si Guidelines for Reusable Parts and Salvage Operations, SEBF8029, "Index of Publications on Reusability or Salvage of Used Parts" (Pokyny k opätovnému použitiu a obnove dielov, Index publikácií o opätovnej použiteľnosti alebo obnove použitých dielov).

Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže poskytnúť tieto služby a súčasti: Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže zaručiť, že súčasti budú pracovať v rámci príslušných špecifikácií.

Použitie dielov, ktoré nespĺňajú predpísané špecifikácie, môže mať za následok neplánovaný prestoj a/alebo nákladné opravy.

Vstrekovacie jednotky

Vymeňte vstrekovacie jednotky. O výmene vstrekovacích jednotiek sa informujte u Vášho predajcu produktov spoločnosti Caterpillar. Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže poskytnúť tieto služby a súčasti:

Opotrebovanie vstrekovacích jednotiek ovplyvňujú nasledovné prvky:

 • kvalita paliva,

 • kvalita filtrácie paliva.

Opotrebovanie vstrekovacích jednotiek môže spôsobiť zvýšenie hladín emisií výfukových plynov a/alebo zníženie výkonu motora. Vynechávanie zapaľovania v jednom valci nie je typicky pripisované normálnemu opotrebovaniu. Dá sa opraviť výmenou nefunkčnej vstrekovacej jednotky.

Nasledovné okolnosti poukazujú na to, že by bolo vhodné častejšie kontrolovať vstrekovacie jednotky:

 • používanie palív, ktoré nie sú odporúčané v tomto Návode na obsluhu a údržbu (OMM), "Objemy náplní a odporúčania,"

 • extrémne teploty prostredia, ktoré znižujú mazaciu schopnosť paliva,

 • časté upchávanie palivových filtrov,

 • nedostatočná údržba palivovej nádrže alebo nádrže skladovania paliva, čo umožní hromadenie vody, usadenín, atď.,

 • nedostatočná údržba palivových filtrov.

Sacie sitko na olej

Po drenáži oleja, vyčistite sacie sitko na olej.

  Poznámka Po úplnom vypustení olejovej vane zostane v plášti približne 1 L (1 qt) oleja. Tento olej vytečie zo skrinky po odstránení krytu (1). Pripravte si nádobu na zachytenie oleja. Rozliaty olej vyčistite pomocou absorpčnej handričky alebo hubky. Na čistenie oleja NEPOUŽÍVAJTE absorpčné prípravky.

 1. Sitko podľa návodu v Servisnej príručkeMontáž a demontáž, ".". Odstráňte kruhové tesnenie.

 2. Sitko umyte v čistom, nehorľavom rozpúšťadle. Pre inštaláciou nechajte sitko vyschnúť.

 3. Odstráňte bočné kryty, aby si sa vedeli dostať k olejovej vani. Dno olejovej vane vyčistite pomocou absorpčnej handričky alebo hubky. Keď je dno vane čisté, umiestnite bočné kryty.

 4. Skontrolujte, či je sitko v dobrom stave. V prípade potreby obstarajte nové sitko. Nainštalujte sitko. Umiestnite kruhové tesnenie.

Výmena súčastí

Počas generálnej opravy vymeňte nasledovné súčasti:

 • Elektronické vstrekovacie jednotky

Kontrola, obnova alebo výmena súčastí

Skontrolujte nasledovné súčasti v súlade s pokynmi, ktoré je možné nájsť v publikáciách spoločnosti Caterpillar o možnosti opätovného použitia. Pozrite si Guidelines for Reusable Parts and Salvage Operations, SEBF8029, "Index of Publications on Reusability or Salvage of Used Parts" (Pokyny k opätovnému použitiu a obnove dielov, Index publikácií o opätovnej použiteľnosti alebo obnove použitých dielov).

Obnovte opotrebované súčasti alebo v prípade potreby súčasti vymeňte. Predajca produktov spoločnosti Caterpillar môže poskytnúť tieto služby a súčasti:

 • Súčiastky hnané vačkovým hriadeľom

 • zostava hlavy valcov,

 • Odsávacie olejové čerpadlo

 • káblový zväzok motora,

 • tesnenia výfukového zberača,

 • mechové manžety výfukového zberača,

 • Regulačný ventil tlaku paliva

 • Plniace čerpadlo paliva

 • Podávacie čerpadlo paliva

 • Tesnenie rozvodu prívodu

 • tesnenia sacieho potrubia,

 • Olejové čerpadlo

 • čerpadlo predmazania,

 • Rozvodová tyč

 • ramená vahadla,

 • dištančné dosky.

 • Aktualizácia softvéru

 • Turbodúchadlo

Kontrola súčastí

Skontrolujte nasledovné súčasti v súlade s pokynmi, ktoré je možné nájsť v publikáciách spoločnosti Caterpillar o možnosti opätovného použitia. Pozrite si Guidelines for Reusable Parts and Salvage Operations, SEBF8029, "Index of Publications on Reusability or Salvage of Used Parts" (Pokyny k opätovnému použitiu a obnove dielov, Index publikácií o opätovnej použiteľnosti alebo obnove použitých dielov).

 • Teleso dochladzovača

 • Vačkový hriadeľ

 • hnané zariadenie (súosovosť),

 • Ovládacia jednotka motora

 • Štít mechovej manžety výfuku

 • Sacie sitko na olej

Caterpillar Information System:

CX35 On-Highway Transmission Torque Converter Housing
CX35-P800 Petroleum Transmission and CX35-P800-C18I and CX35-P800-C27I Petroleum Power Train Packages Torque Converter Housing
C-15, C-16, and C-18 Truck Engines Electrical Ground Stud
TH55FT-E70 and TH55FT-E90 Petroleum Transmissions Torque Converter
14L Motor Grader<BR> Machine Systems Blade - Remove and Install
3500B Industrial Engines Magnetic Pickups - Clean/Inspect
Diesel Particulate Filter Monitoring System {108F, 7490} Diesel Particulate Filter Monitoring System {108F, 7490}
G3508B, G3512B, G3512B, G3516B and G3520B Petroleum Engines Water Pump - Remove
CX48-P2300 Petroleum Transmission Transmission Torque Converter Housing
G3508B, G3512B, G3512B, G3516B and G3520B Petroleum Engines Water Temperature Regulators - Install
TH31-C9I, TH31-C9P, TH31-C9T, TH35-C11I, TH35-C13I, TH35-C13T, TH35-C15I and TH35-C15T Petroleum Power Train Packages and TH31-E61 and TH35-E81 Petroleum Transmissions Monitoring System Input Components
G3508B, G3512B, G3512B, G3516B and G3520B Petroleum Engines Water Temperature Regulators - Remove
3500C Marine Auxiliary Engines Speed/Timing - Test
3500C Marine Auxiliary Engines Starting - Test
C4.4 Marine Generator Set Parallel Operation
G3508B, G3512B, G3512B, G3516B and G3520B Petroleum Engines Water Pump - Install
CX35 On-Highway Transmission Power Train Hydraulic System
TH55FT-E70 and TH55FT-E90 Petroleum Transmissions Transmission Planetary
C4.4 Marine Generator Set Engine - Clean
CX35 On-Highway Transmission Transmission Oil Pan
CX35 On-Highway Transmission Transmission Oil Pan
CX35 On-Highway Transmission Transmission Oil Pan
CX35-P800 Petroleum Transmission and CX35-P800-C18I and CX35-P800-C27I Petroleum Power Train Packages Transmission Oil Pan
An Improved Water Temperature Regulator in C7 On-Highway Truck Engines is Now Used{1355, 1380, 1393} An Improved Water Temperature Regulator in C7 On-Highway Truck Engines is Now Used{1355, 1380, 1393}
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.